ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้านหนองแกพร้อมทำทางน้ำเข้าบริเวณบ้านนายเล็ก รุ่งสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้านหนองแกพร้อมทำทางน้ำเข้าบริเวณบ้านนายเล็ก รุ่งสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก 

06/05/2022

13

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761