ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์/โทรสาร 034-510761

อีเมล์ thungkrabum@hotmail.co.th

26/10/2016

44

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761