คณะผู้บริหาร


แผนผังโครงสร้างผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

 

นายปฏิภาณ  ปทุมสูตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

064-5145691

 

 

 

นายณฐภัทร จันทร์วงศ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

061-0879985

 

 

    

 

นายวิรัช แจ๊ดนาลาว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

089-9906822

 

ายเสมอ รักษี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ

098-0005645

 

 

26/10/2016

139

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761