ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยทำบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2563


ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยทำบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2563

20/04/2020

222

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761