ประวัติ


   “ชุมชนทุ่งกระบ่ำ”  ดั้งเดิม  คือ  “ชาวบ้านหนองบัววังพอง” ซึ่งย้ายมาอยู่ทุ่งกระบ่ำ  เพราะฤดูทำนาบ้านหนองบัววังพอง  จะทำนาไม่มีพื้นที่เลี้ยงวัว ชาวบ้านที่เลี้ยงวัว   จึงต้อนวัวมาเลี้ยงในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบ่ำและได้ปลูกโรงเรือนเพื่ออาศัยในช่วงที่มาเลี้ยงวัว  ต่อมาได้จำจองที่ดินทำกิน   และประกอบอาชีพเผาถ่าน   พื้นที่ตำบลทุ่งกระบ่ำ  เป็นพื้นที่สูงๆ  ต่ำ ๆ  เวลานั่งเกวียนมาถึง หัวจะกระมำ   ถ้าไม่ระวังชาวบ้านจึงเรียกว่าทุ่งกระม่ำ และเพี้ยนมาเป็นทุ่งกระบ่ำ  จนถึงทุกวันนี้  

 

26/10/2016

1151

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
128 ม.6 ต.ทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ 034 510 761